nouzový stav – omezení osobního styku

Na základě Stanoviska Ministerstvo spravedlnosti ze dne 15.března 2020 k aplikace usnesení Vlády ČR ze dne 14.března o přijetí krizového opatření je omezen osobní kontakt na provozovnách a sídle insolvenční správkyně.

Jednotlivé úkony budou provedeny distančně (například prostřednictvím elektronické komunikace, telefonicky či jiným vhodným způsobem omezujícím osobní styk) případně bude odloženo na dobu po skončení nouzového stavu.

Od 15.3.2020 do skončení nouzového stavu nebude možné fyzicky převzít dokumenty, přebírání pošty bude probíhat za specifických podmínek, osobní jednání se správkyní nebude možné.

Zasílejte proto veškeré podklady elektronickou cestou, bez osobního kontaktu.

Kontaktujte elektronickou cestou na: insolvence@ak2h.cz, DS: 4a8w8hv nebo v tel. 478 048 280