Aktuálně

Následky pandemie COVID-19 – snížení či ztráta příjmu dlužníka

V případě snížení příjmu či ztrátě příjmu, kontaktuje dlužník insolvenčního správce. Změna příjmu není důvodem k podání žádosti o snížení splátek nebo pozastavení splátek či přerušení řízení, z těchto důvodů je důležité správce kontaktovat, aby objasnil, jaké možnosti jsou, a co pro dlužníka situace znamená.

Rozdělení oddlužení:

Staré oddlužení – rozhodnutí o úpadku dlužníka do 31.5.2019
Oddlužení probíhá 5 let, nebo do doplacení 100%, po skončení 5-ti let musí dlužník dosáhnout alespoň 30% uspokojení vůči nezajištěným věřitelům (popř. 50% v případech, kde byla schválena snížená splátka). Stará řízení neumožňují přerušení oddlužení.

Nové oddlužení – rozhodnuto o úpadku 1.6.2019 a dále
Oddlužení probíhá 3 nebo 5 let, nebo do doplacení 100%
Přerušení průběhu oddlužení je možné po schválení žádosti soudem až na 1 rok, a to pouze jedenkrát po dobu oddlužení, po dobu přerušení je povinen dlužník hradit odměnu správce (sníženou o 70%) a nadále je nutné hradit výživné.

U obou druhů oddlužení budou přihlášení věřitelé uspokojeni v co nejvyšší možné míře a dlužník musí vynaložit veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k jejich plnému uspokojení.

Při ztrátě zaměstnání dlužník i nadále usilije o získání nového zaměstnání a nezatajuje své příjmy.

Podrobné informace jsou shrnuté ve sdělení Krajského Ostravského soudu:

Opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení ze dne 30.dubna 2020

nouzový stav – omezení osobního styku

Na základě Stanoviska Ministerstvo spravedlnosti ze dne 15.března 2020 k aplikace usnesení Vlády ČR ze dne 14.března o přijetí krizového opatření je omezen osobní kontakt na provozovnách a sídle insolvenční správkyně.

Jednotlivé úkony budou provedeny distančně (například prostřednictvím elektronické komunikace, telefonicky či jiným vhodným způsobem omezujícím osobní styk) případně bude odloženo na dobu po skončení nouzového stavu.

Od 15.3.2020 do skončení nouzového stavu nebude možné fyzicky převzít dokumenty, přebírání pošty bude probíhat za specifických podmínek, osobní jednání se správkyní nebude možné.

Zasílejte proto veškeré podklady elektronickou cestou, bez osobního kontaktu.

Kontaktujte elektronickou cestou na: insolvence@ak2h.cz, DS: 4a8w8hv nebo v tel. 478 048 280 

Uzavření provozoven a sídla v období Vánočních svátků 2019

V době Vánočních svátků budou z důvodu čerpání dovolené uzavřeny následující provozovny a kancelář insolvenčního správce:

2.1.2020 kancelář IS Maříkova, Brno

23.12.2019 a 30.12.2020 – provozovna Všechromy

23.12.2019 a 30.12.2020 – provozovna Louny

31.12.2019 – provozovna Humpolec

26.12.2019 a 2.1.2020 – provozovna Hodolany, Olomouc

27.12.2019 a 3.1.2020 – provozovna Plzeň