Kontakt

Insolvenční správkyně společnost AK2H insolvence, v.o.s..
kde funkci správkyně vykonává ohlášený společník Mgr. Petr Hromek

mail: insolvence@ak2h.cz

kontakt:
+420 478 048 280
vždy v úřední dny ve středu 9-15 hod

linka 1 linka 2
zpeněžování majetku dlužníků
přezkumné jednání
přihlášené pohledávky věřitelů
dědické řízení
splátkový kalendář
příjmy dlužníků
zaměstnavatelé dlužníků
ostatní

AK2H insolvence, v.o.s..
Maříkova 2215/5a
621 00 Brno-Řečkovice

IČ: 01885073
DIČ: CZ01885073
ID datové schránky: 4a8w8hv