Ke stažení

KSLB – přehledu příjmů dlužníka (pouze Liberecký soud)

Dle usnesení krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci je povinností dlužníka předkládat přehled příjmů na předepsaném formuláři a to vždy za každých uplynulých 6 měsíců trvání účinků schváleného splátkového kalendáře.

KSLB – přehledu příjmů dlužníka (pouze Liberecký soud)

Vzory AK2H insolvence

Desatero povinností dlužníka v oddlužení
– zahájeno po NOVELE 2019 do teď
(insolvenční řízení, ve kterých bylo
vydáno usnesení soudu
o úpadku po 1.6.2019 2019)
Desatero od 1.6.2019
Desatero povinností dlužníka v oddlužení
– zahájeno před novelou 2019
(insolvenční řízení, ve kterých bylo
vydáno usnesení soudu
o úpadku před 1.6.2019 2019)
Desatero do 31.5.2019
Daňová evidenci – podnikatelé
Dlužník předkládá daňovou evidenci
(na dodaném formuláři správcem
nebo v podobné formě)
v pravidelných intervalech
dle usnesení soudu,
nejpozději však za období 6 měsíců
(k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku)
formulář daňová evidence
formulář daňová evidence
po 3 měsících
Sdělení číslo účtu dlužníka
pro vyplácení nezabavitelné částky
formulář číslo účtu
Výživné
uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou
formulář výživné