Užitečné odkazy

Insolvenční zákon

https://insolvence.justice.cz/

Insolvenční rejstřík

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Kalkulátor splátek

Do kalkulačky se dosadí čistá mzda dle § 277 OSŘ č. 99/1963 Sb. a to vč. poskytnuté slevy na dani na vyživované dítě dle § 35c ZDP.
Vyživovanou osobou je manžel /manželka, registrovaný partner / partnerka, vlastní děti dlužníka, do doby kdy se soustavně připravuje na budoucí povolání (studující, na ÚP než nastoupí do prvního zaměstnání)

https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/