Sdělení čísla účtu

V případě, kdy je nutné sdělit číslo bankovního účtu pro zaslání finančního plnění, je nutné učinit tak kvalifikovaným způsobem:

Jedná-li se o přeplatek z oddlužení žádáme o vyplnění formuláře o sdělení čísla účtu a jeho elektronického zaslání.
Jedná-li se o výživné žádáme o vyplnění formuláře pro výživné a jeho elektronického zaslání.

Věřitelé

  • S elektronickým podpisem e-mailem
  • e-mail s podepsaný dokument s el. podpisem
  • Datovou schránkou
  • písemně, poštou s podpisem (není nutné ověření)

Podepsanou osobou, která stvrzuje je míněno:

  • jednatele společnosti
  • právní zástupce společnosti – je nutné doložit plnou moc
  • pověřenou osobou – opět doložit pověření osoby jednatelem ( není-li zřejmé jako u datové schránky, el. podpisu).
  • v případě přihlášených pohledávek osobou, podávající přihlášku věřitele
  • v případě postoupených pohledávek, osobou nebo právním zástupcem podávající návrh na vstup do řízení