Konec splátkové kalendáře – postup

Splátkový kalendář končí 60. měsícem od měsíce, kdy splátkový kalendář započal (viz Usnesení o splátkovém kalendáři).

V tomto měsíci bude provedena poslední srážka z Vašeho příjmu. Správkyně bude kontaktovat Vašeho plátce příjmu aby již neprováděl následující měsíc srážku z příjmu.

Je-li poukazován dar na základě smlouvy, bude v tomto měsíci poukázán naposledy.

Následně podá správkyně zprávu soudu o SPLNĚNÍ ODDLUŽENÍ (ve lhůtě měsíc od posledního měsíce splátkového kalendáře).

Soud vydá Usnesení o splnění oddlužení (podle vytíženosti soudu – standardně do 3-4 měsíců).

Jakmile nabyde usnesení právní moci (viz insolvenční rejstřík ISIR https://isir.justice.cz/isir/common/index.do), je řízení skončeno. Toto usnesení bude zasláno na adresu, kterou máte v insolvenčním rejstříku uvedenou.

Od novely z roku 2017 již dlužník nežádá soud o zproštění nesplacených pohledávek.

Jsou-li prováděny srážky ČSSZ (nemocenské dávky, důchod) jsou deponovány ČSSZ až do nabytí právní moci Usnesení o splnění oddlužení.