Snížení či ztráta příjmu dlužníka

V případě snížení příjmu či ztrátě příjmu, kontaktuje dlužník insolvenčního správce. Změna příjmu není důvodem k podání žádosti o snížení splátek nebo pozastavení splátek či přerušení řízení, z těchto důvodů je důležité správce kontaktovat, aby objasnil, jaké možnosti jsou, a co pro dlužníka situace znamená.

Rozdělení oddlužení:

Staré oddlužení – rozhodnutí o úpadku dlužníka do 31.5.2019
Oddlužení probíhá 5 let, nebo do doplacení 100%, po skončení 5-ti let musí dlužník dosáhnout alespoň 30% uspokojení vůči nezajištěným věřitelům (popř. 50% v případech, kde byla schválena snížená splátka). Stará řízení neumožňují přerušení oddlužení.

Nové oddlužení – rozhodnuto o úpadku 1.6.2019 a dále
Oddlužení probíhá 3 nebo 5 let, nebo do doplacení 100%
Přerušení průběhu oddlužení je možné po schválení žádosti soudem až na 1 rok, a to pouze jedenkrát po dobu oddlužení, po dobu přerušení je povinen dlužník hradit odměnu správce (sníženou o 70%) a nadále je nutné hradit výživné.

U obou druhů oddlužení budou přihlášení věřitelé uspokojeni v co nejvyšší možné míře a dlužník musí vynaložit veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k jejich plnému uspokojení.

Při ztrátě zaměstnání dlužník i nadále usilije o získání nového zaměstnání a nezatajuje své příjmy.

Podrobné informace jsou shrnuté ve sdělení Krajského Ostravského soudu:

Opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení ze dne 30.dubna 2020